קוטג'ים

ביצוע עבודות אלומיניום ב 28 קוטג'ים בגוש הגדול עבור חברת פורמה