עיר הבהדים

ביצוע עבודות אלומיניום בשבעה מבני הדרכה בעיר הבהדים שבנגב.

יזם : משרד הביטחון